Sosyal Medya’da Algı Operasyonuna Dikkat

Sosyal medya kanalları artık terör örgütü ve sempatizanlarının aktif faaliyet alanı haline geldi. Vatandaşlarımız, terör propagandası ve algı yönetimi çalışmalarına dikkat etmelidir…

Bilindiği üzere Sosyal Ağlar üzerinden yayınlanan herhangi bir bilgi veya fotoğraf, anında küresel boyutta yayılma ve kitleleri etkileme gücüne ulaştı. Dolayısıyla sosyal medya, algı yönetimi ve propagandanın en etkili silahlarından biri oldu. Algı Yönetimi denilen sistemle olaylar gerçekte olduğu gibi değil farklı şekilde yansıtılır, toplumun iste-nildiği gibi düşünmesi olayları algılaması sağlanır. Bunun en kolay yapılabileceği alanlardan biri de artık sosyal medyadır. Terör örgütleri ve benzeri yapılar, bu etkili ve hızlı ağın önemini de keşfetmiş durumdadır.

Örgütler artık propaganda ve toplumda istedikleri korku psikolojisini yönetmek için sosyal medya kanallarını etkin şekilde kullanmaktadırlar. Kullanıcıların sadece küçük bir kısmı bu konuda bilinçli ve dikkatli davranmakta, sosyal medyadaki içeriklerin mahiyetini değerlendirmektedir. Eğitim ve bilinç eksikliği gibi nedenler bu sahte içeriklere ina-nılmasına, paylaşımlarla sosyal medyada büyümesine, dezenformasyona yol aç-maktadır. Özellikle bu sahte içerikler terör konuluysa, toplumda korku psikolojisi ya da yanlış anlamaların yayılmasını sağlamaktadır.

Şöyle ki, bir sosyal gelişme veya olay sosyal medyada birkaç dakika içinde yayılabiliyor. Sosyal medyadaki bir içerik veya haberin yayılma ve etki gücü geleneksel medyaya göre daha güçlü olmaktadır. İnsanlar kendi tanıdığı kişilerden veya kendi gibi görünen hesaplardan gelen paylaşımları daha dikkate almaktadır. Sosyal medya yazılı veya görsel medya kadar da kolay kontrol edilebilir değildir. Bu nedenle de art niyetli kimse ve örgütler, sosyal medyada çeşitli isimler altında rahatlıkla hesaplar açıp propa-ganda yapmakta, toplumda korku psikolojisi oluşturmaktadır.

Örgüt sempatizanları veya art niyetli kişiler şu ve benzeri şekillerde propaganda veya manipülasyon yapabilmektedir; 
Bir olay olduğunda ölü sayısı 5 iken 55 diye lanse edilebilmekte veya olayla ilgisi olmayan fotoğraflar kullanılarak olaylarda insanlar öldürülmüş, insanlara işkence yapılıyormuş gibi sahte haberler üretilip insanlar manipüle edilebilmektedirler. Çeşitli paylaşımlar, yazılar, kişisel beyanlarla sanki, o ülkenin her ye-rinde olaylar oluyor, insanlar kapı dışarı çıkamıyormuş gibi bir algı oluşturula-bilmektedir. Yurt dışı kaynaklı ve yerli unsurların da destekli bir algı operasyonuyla sanki Türkiye güvenliğin olmadığı bir ülkeymiş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu tür operasyonlar artık sosyal medya üzerinden yürütülmektedir. Bu aleyhte propagandaya karşı millet olarak uyanık olmalıyız. Hakeza, patlama görüntüleri, insanların parçalanmış -kanlı- görüntülerinin sosyal kanallarda paylaşılması, terör saldırılarıyla ilgili asılsız paylaşımlar da toplumda korkuya ve galeyana yol açmaktadır. Bu olaylar ve algı operasyonları ülkemize ve ekonomimize büyük zararlar getirebilir.
Sosyal medyada ‘bombalı saldırı’ olacağı yönünde asılsız paylaşımlarda bulunan kullanıcılar hakkında da soruşturma başlatılmaktadır. ‘Örgüt Propagandası’ yapma suçundan bu kişiler yargılanmakta ve ceza almaktadırlar. Burada, sade vatandaş yaptığı paylaşımlarda daha dikkatli olmalıdır. Farkında olmadan illegal örgüt veya yapıların propagandasına alet olmuş olabilir. Tabi bu durumda da devletimiz adli makamlarının takibatı altına girmiş oluyor. Bu paylaşımları bilinçsiz şekilde yapanlar hiç ilgisi olmamasına rağmen örgüt mensubu olmak suçlamasıyla karşı karşıya da kalabilirler. Sosyal medyadaki her paylaşımımızdan vatandaş olarak sorumlu olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Örgüt sempatizanlarının provokasyonlarına karşı da dikkatli olmalıyız.

A nkamall ve Gordion’un bomba ihbarı üzerine boşaltıldığı iddiası gerçek dışıydı. Fakat, bu tür iddialar insanların alışveriş merkezlerinden elini çekmesine yol açtı.

Terör propagandasına alet olmamak için:
Sosyal medyada paylaşılan içerik veya haberlerin kaynağını, kullanılan görsellerin gerçekliği – tutarlılığına, ilgili hesap sahibi-nin geçmiş paylaşımlarıyla arka-daş profillerini çok dikkatlice incelemek gerekiyor.

Takip ettiğiniz bir hesaptan paylaşımlar yapmadan önce şu noktalara bakılması gerektiğini düşünüyoruz:
A. İlgili hesapta kullanılan isimlerin gerçek olup olmadığına, yani o gerçekten o kişinin hesabı olduğuna dikkat ediniz.
B. Hesabın mevcut arkadaş çevresinde kimlerin olduğunu ve bu kişilerin paylaşımlarını da dikkatle inceleyiniz.
C. Hangi konularda paylaşımlar yapıldığını ve bu payla-şımların gerçeklik durumunu diğer kanallar üzerinden de araş-tırmalısınız. Aksi takdirde bu sahte içerikleri sizde paylaşarak bu çevrelerin amaçlarına alet olursunuz.
D. Özellikle terör ve korkuyu destekleyebilecek mahiyette, toplumsal galeyana yol açacak paylaşımlar gördüğünüzde, yaygın medya, haber ajansları, ve ilgili resmi yetkililerce bu konularda resmi açıklamaların olup olmadığını araştırmalısınız. Sadece paylaşıma bakarak tavır alma-yınız.
E. Örgüt üyesi veya sempati-zanı olduğunu düşündüğünüz kişilerin hesaplarından yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz. Etkileşimde bulunmayınız.

Örgütlerin amacı nedir?
Terör örgütleri, toplumu korkutup sindirerek, korku psikolojisi oluşturarak insan-ların davranış biçimini yönetmeyi hedefler.
Terör saldırılarına ilişkin çoğu da asılsız paylaşımların kontrolsüz biçimde sosyal medyada yayılması yani hepimizin gözü önüne gelmesi insanlar da bir korku psiko-lojisine, tedirginliğe, her an kendisi de bu saldırıya maruz kalacakmış gibi bir dü-şünce halinin oluşmasına yol açar.
işte burada örgütlerin istediği de budur. Terör örgütleri, sosyal medyadaki propa-ganda ve sempatizanlarının algı yönetimi oyunları sayesinde amaçlarına ulaşmakta-dırlar. Bilinçsiz vatandaşlarımız da bu tuzağa düşmektedir.

Aman Dikkat!
“Yetkili kanallardan doğrulanmadıktan sonra paylaşımların gerçekliğine inanılmamalı”
Sosyal medyadaki bazı gerçek dışı paylaşımlara örnekler vermek gerekirse:
1. XX plakalı araçlar bomba taşımakta-dır vb. şeklindeki paylaşımlar,
2. Sonu 59 ile biten numaradan gelen aramaları sakın açmayın, eğer açarsanız IŞİD bomba patlatacak,
3. Bu metinleri paylaşmazsanız, yarın terör örgütü üyeliğinden suçlanabilirsiniz,
4. XX Alışveriş Merkezi’nde bomba ihbarı yapılmış, patlayacak, sakın gitmeyin vb. şeklindeki paylaşımlardır. Bunlara itibar etmeyin. Aslı yoktur.

Propagandacı hesapları ihbar etmek için:
Sosyal medyadaki terör örgütü propagan-dası veya manipülasyon yapan hesapları tespit ettiyseniz, bu hesapları güvenlik güçlerine şi-kayet edebilirsiniz.
Emniyet birimleri ve devlet kurumlarının bu konuda veri tabanı vardır. Terör örgütü propagandası yapan hesapların ekran görün-tüsünü alarak delillendirip, ilgili hesabı da siber@egm.gov.tr  veya sanaldevriye@egm.gov.tr’ye e-posta veya formlar vasıtasıyla bildiriyoruz. İlgili birimler sayfa ve muhteviyatını inceledikten sonra hemen tahkikat başlatıp savcılığa intikal ettiriyorlar.

Bildirim Adresleri;
https://www.ihbarweb.org.tr/ sanaldevriye@egm.gov.tr
siber.onleme.arastirma@egm.gov.tr siber@egm.gov.tr
siber.sas.sanaldevriye@egm.gov.tr sibersuclar@ankara.pol.tr

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

RSS
Follow by Email
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share