Çocuklar üzerinde Sosyal Medya’nın zararlı etkileri

“Sosyal Medya’nın çocuklarımız tarafından kontrolsüzce kullanılması şiddete eğilim, psikolojik sorunlar, dikkatsizlik, iletişim bozuklukları gibi birçok olumsuz sonuca yol açmaktadır.”

İnternet ve sosyal medya hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Artık hepimiz internetten günlük işlerimiz yapıp sosyal medya hesaplarımız üzerinden arkadaşlarımızı ve gündemi takip etmekteyiz. Sadece ülkemizde 40 milyona yakın sosyal medya kullanıcısı vardır. Fakat sosyal medya aynı zamanda birçok tehlike ve sakıncayı da taşımaktadır.

Günümüzde çocukların tehlikesizce ve huzurla oyun oynayabilecekleri yer ve mekânlar giderek azalmış ve şehirleşme çocukların oyun alanlarını maalesef kısıtlamıştır. Artık çocuklarımız masa başında veya tabletleriyle sanal ortamda oynamakta sosyal medyada aktif olarak yer almaktadırlar.

İşte bu noktada ciddi sakıncalar oluşmaktadır. Sosyal Medyada ciddi kontrol mekanizmaları yoktur. Bir kişi hiçbir kısıt olmadan sosyal Medya’da şahsına özel hesaplar açıp paylaşımlar yapabilir ya da diğerlerini izleyebilmektedir. Çocuklarımız günümüzde zamanının önemli bir kısmını artık sosyal medyada geçirmektedirler. Bu mecrada bulunurken de Sosyal medyadaki tüm unsurlara, olumsuz olumlu etkilere maruz kalmaktadırlar.

İngiltere’nin Birmingham Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada; 11 – 17 yaş arası çocuğu olan 1700 kişiyle görüşen araştırmacılar, ebeveynlerin yüzde 55’inin sosyal medyanın çocuklarının ahlaki gelişimi üzerinde olumsuz etkisi olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 40’ı ise sosyal medyayı çocuklar üzerinde potansiyel tehlike olarak görüyor ve endişe duyuyor.

“Aileler, çocuklarının sosyal medyadaki hareket ve nelerle muhatap olduklarını kontrol edememektedir.”

Sosyal medyada vakit harcarken çocukların maruz kaldıkları şiddet içerikli fotoğraf, video, paylaşımlar onların ruhunu ve anlayışlarını derinden etkilemektedir. Çocukların şiddete karşı tepkisi düşmekte, onlar için bu olağan bir araç gibi algılanmaya başlamaktadırlar.

Çocuklar, ergenler, medyada -çevrelerinde- gördüklerini deneylemekten hoşlanmaktalardır. Ama doğruyu ve yanlışı ayırt edememektedirler. Dışsal ortamdan gelen özendirici, kötü etkiler onlarca doğruymuş gibi algılanmaktadır. Çocuklar psikolojileri gereği, dıştan gelen davranış biçimlerini örneklemektedirler. Gördükleri davranış kalıplarını da günlük hayatlarında kullanmaya başlarlar. Sosyal medyadaki küfür, aşağılayıcı üslup, çarpık anlayışlar, cinsel içerikli paylaşımlar onları da benzeri davranışlara yönlendirip, sorunlu bir kişiliğe bürünmelerine yol açmaktadır.

 Günümüzde sosyal medyanın çocuklar üzerindeki en büyük tehditlerini sosyalleşmeyi engellemesi, gerçek ilişkilerden uzaklaşması, şiddete eğilim, davranış bozuklukları, taciz gibi kötü niyetli eylemlere maruz kalabilmesi, zararlı grup veya düşüncelerden etkilenmesi ve bunların getirdiği olumsuzluklar olarak sıralayabiliriz.

Bu olumsuzlukları ana hatlarıyla incelersek;

  • Çocuklarımızın insanlarla değil de devamlı olarak bilgisayar, akıllı telefon vb. araçlarla etkileşimde olması, onların iletişim becerilerini kazanmasını engeller. Özellikle sosyalleşmesi gereken çağlarda çocuklarımızın sadece bir ekrana bakması ve devamlı onunla meşgul olması birçok sosyalleşme sorununa ve İnternet Bağımlılığı -Sosyal fobi gibi rahatsızlıkların gelişmesine yol açabilir.

 

  • Gerçek ilişkilerdeki tehlikeleri görememe (Sosyal medyada insanlar gerçek yüzünü çok kolay saklayabilmektedir), insanlar gerçek ilişkilerde beden dili, jest ve mimiklerle insanların niyeti veya karakteri hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Fakat sosyal medyada bu mümkün olamamaktadır. Bu da çocuklarımızın art niyetli kişiler tarafından kolayca yönlendirilebilmelerine yol açmaktadır. Normalde tanımadığı bir kişi ile konuşmasını, iletişim kurmasını sakıncalı gördüğümüz çocuklarımız sosyal medyada bu tehlikeye çok açıktır. Çocuklarımız, bu kötü niyetli kişiler tarafından kolaylıkla kandırılabilirler.

 

  • Çocuklar da mahremiyet olgusu veya dikkat tam olarak gelişmediği için özel bilgileri kolaylıkla paylaşabilir, karşı tarafın isteklerini kabul edebilir. Bu çocuklarınızı ve sizi açık hedef haline getirebilir. Çocuklarınız taciz, kaçırma gibi hiç istenmeyen şeylere maruz kalabilir.

 

  • Sosyal medyada kontrol mekanizmaları yoktur. Sakıncalı şiddete, ırkçılık ve ayrımcılığa, uygunsuz içerikler, mesajlar rastgele ulaşılabilir durumdadır. Çocuklarınızın bu uygunsuz ve şiddet içerikli mesajlardan etkilenmeleri mümkündür. Bu da, onlarda davranış bozukluklarına, şiddete eğilim, saldırganlık gibi davranış değişikliklerine yol açabilmektedir.

 

  • Sosyal Medyanın başak bir zararlı etkisi de, çocuklarımızın birtakım yanlış davranış sergileyen gruplarla iletişime geçebilme olasılığıdır. Bu grupların gençler üzerinde büyük etkisi olmaktadır. Özellikle ergenlik döneminde yoğun olarak hissedilen yalnızlık, aileye karşı öfke ve kırgınlık bu çocukları çevrelerinden uzaklaştırmışsa dünyalarına giren farklı gruplar onları daha kolay etkileyebilmektedir.

 

  • Yanlış Propagandanın veya yanıltıcı bilginin kolayca ulaşılması hasebiyle çocuklarımız bu fikirlerden etkilenebilir ve küçük yaşta hiç istemediğimiz örgüt veya yapıların birer mensubu haline gelebilirler. Birçok illegal yapının çocuk ve gençleri hedeflediği bir gerçektir. Artık sosyal medya terör örgütü ve benzeri yapıların faaliyet, propaganda alanı haline gelmiştir.

“Çocuklarımızın Sosyal Medyada Ne Yaptığını Takip Etmeliyiz”

Maalesef ki ebeveynler ekseriyetle internet bilgisinden yoksundur. Mesela, Küçük bir kız çocuğu kapalı bir odada internet ve sosyal medya sayesinde dış dünyaya çok kolay açılırken, ailesi onun ne yaptığını bilmemektedir. Çocuk, bir sapıkla iletişim halindeyse aileler bunun farkında bile olamamaktadır. Bunun gibi durumlara çok sıklıkla karşılaşılmakta ve çocuklarımız birçok kez bu art niyetli kişilerin taciz veya kaçırma eylemlerine maruz kalabilmektedir. Özellikle çocuklarda Sosyal Medya kullanımının artışıyla birlikte ‘kaçma’, ‘taciz’ gibi olayların artışından söz edilmektedir. Hakeza birçok illegal örgüt, sempatizanlarını sosyal medya üzerinden kazanmaktadır.

 “Sosyal Medyadaki Oyunlara Dikkat Etmeliyiz”

Sosyal oyunlar birçok sakıncada barındırmaktadır. Bunun en güzel örneklerinden biri de Avataria adlı oyundur. Bu oyun sosyal medyada yaygın olarak oynanmaktadır. Bir velinin kişisel dikkati sayesinde bu oyunun “tacizciler tarafından küçük kızları istismar etmek için kullanıldığı” ortaya çıkmıştır.

Bu oyunun içerisinde “evlilik teklifi yapan, sevgili olan ve hatta aynı yatağa soyunarak giren karakteri yöneten kullanıcılar, bir yandan da mesajlaşarak sohbet edebilmekteler” ’dir. Pek çok küçük çocuğun oynadığı Avataria, barındırdığı bu özellikleri ile ciddi tehlikeleri de yanında getiriyor.

Anne ve babalar çocuklarının oynadığı oyunları dahi dikkatle takip etmelidirler. Benzeri kontrolsüz olarak oynanan oyunlar üzerinden çocuklarımız istismar edilebilmektedir.

Bu teknolojiyi inkâr edip hayatımızdan çıkaramayacağımıza göre doğru kullanmaya çalışmalı, çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı yapacak şekilde kullanmalarını sağlamalıyız. Sosyal Medya doğru kullanılması takdirinde oldukça faydalı bir araçtır. Burada ailelere büyük görev düşmektedirler. Çocuklarını devamlı takipte tutarak onların sosyal medyadaki faaliyetlerini sürekli olarak izlemelidirler. Burada kendilerine faydalı olabilecek özel araç ve yöntemler de mevcuttur. Koruyucu araç ve yazılımları kullanarak da çocuğunuzun internet ve sosyal medyadaki faaliyetlerini kolaylıkla izleyebilir, gerektiğinde de uzmanlardan yardım alabilirsiniz.

Kaynaklar:

http://www.hasansabrikayaoglu.com/avataria-cocuklari-taciz-eden-oyun/

http://www.e-psikiyatri.com/sosyal-medya-cocuklari-nasil-etkiliyor-61442

RSS
Follow by Email
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share